Coaching

Waar sta jij? Wat wil jij uit jezelf halen? Die zoektocht leent zich voor coaching: even scherp krijgen waar je staat door de focus te leggen op waar je heen wilt. Een coach stelt vragen, is persoonlijk beschikbaar om met jou te brainstormen over wat je wilt bereiken. Persoonlijk, in contact met anderen, in je loopbaan of als team, winst is altijd te behalen uit even bewust kijken naar wat er in potentie aan ontwikkelingsmogelijkheden ligt.

Individueel

Aandacht voor waar je in het hier-en-nu staat, kan verfrissend werken. Ben je aan het doen wat je ook wilt doen? Laat je jouw omgeving weten waar jij voor staat? Hoe jij je verbindt met de mensen om je heen legt een basis voor waar jij je bevindt in je leven. Het is nooit verkeerd om daar eens bewust bij stil te staan. Zeker als je voelt dat er wat mist, je iets nog niet hebt ondernomen waar je wel energie in wilt steken, maar hoe is even niet grijpbaar voor je. Een coach laat je door de juiste vragen focussen en doelen formuleren waar we stapsgewijs samen aan werken. Maatwerk, dat is voor ons de kern om samen aan de slag te gaan. Elke nieuw evenwicht is uniek, dus mail of bel voor meer informatie over een passend traject.

Duo Coaching

Een duo tref je in allerlei vormen binnen je contacten aan. In je relatie, binnen je gezin of familie, met vrienden, binnen je werk, soms vorm je met iemand een specifieke band die bepalend is voor jou en dus jullie ontwikkeling. Dit versterken of samen onder de loep nemen omdat het nodig is om even bij te sturen, kan de kracht van ‘samen’ weer een stimulans geven. Het is niet altijd makkelijk om zonder meer je wensen en behoeften uit te spreken: ruimte nemen lijkt vaak minder logisch dan ruimte geven. Waarom je dit doet en hoe jullie samen meer inzicht krijgen in elkaar, is de motor achter duo coaching. Laat ons per mail weten vanuit welk duo jij wilt gaan werken en wij sluiten daar met maatwerk op aan.

Zelfsturende Teams

Leren om te zien waar je aansluiting vindt en waar niet, met wie je graag werkt, maar zeker ook met wie niet, kan je inzicht geven in wat je zelf inbrengt en wat je aan verwachtingen van anderen hebt. Teams zelfsturend maken door juist te zien waar de kwaliteiten van de ander liggen en hoe je beter aansluiting op elkaar kunt vinden, is voor een teamcoach de uitdaging. Ongeacht de omvang van het team wordt zowel ingezoomd op het individu, de bestaande verhoudingen en taakverdeling, waarna juist de onderlinge communicatie onder de loep wordt genomen. Fijner samenwerken, weten waarom specifieke verhoudingen van belang zijn om balans te houden en het evenwicht juist te versterken, kan de verbinding oprecht en gelijkwaardig maken. Kijk naar onze trainingen om je blikveld verder te verruimen en mail of bel ons voor maatwerk.

Coaching voor Management & Directie

Elk niveau binnen een organisatie kent specifieke verantwoordelijkheden. Mensen aansturen en besluiten nemen die de organisatie in zijn geheel raken, vraagt om lef, enthousiasme en energie. Altijd op scherp staan om niets te missen, alles aangaan omdat je vooruit wilt, ook op het niveau van management en directie is een rem soms even wenselijk. Waar staan we en – nog belangrijker – hoe draag ik of dragen wij dit uit? Zien we onze mensen, weten we hen gericht te bereiken en voelen we ons verbonden op een manier die het uitdragen van onze visie en doelen versterkt? Daar even bewust aandacht aan geven, stimuleert niet alleen het contact met je medewerkers, maar maakt het overdragen van de stappen die je wilt gaan nemen gerichter. Je neemt anderen mee vanuit verbinding en inzicht. Dat maakt het gezamenlijk uitdragen van waar je voor staat zoveel krachtiger. Vanuit welke behoefte leiderschap uitgedragen wordt, is de kern van een organisatie en de motor achter succes. Geef het de aandacht die het verdient en bel of mail ons voor maatwerk.

E-Coaching

Elke vorm van coaching - binnen welk proces dan ook – staat of valt bij beschikbaarheid. Behoeften of belemmeringen die je tegenkomt, vragen soms direct om aandacht. Wanneer je een vorm van e-coaching (mailen, bellen, skypen etc.) koppelt aan jouw coaching traject, zijn de lijntjes nog gerichter en directer dan wanneer je alles bewaart tot het volgende geplande gesprek. Haalbaar en constructief, daar gaan we samen voor. Kneed je eigen traject op maat door het persoonlijk met ons af te stemmen. Bel of mail voor meer informatie zodat we gericht samen aan de slag kunnen.