Werkfit & Naar Werk trajecten

Intakefase

De intake voor een Werkfit traject is oriënterend van aard. Dit met als doel om vast te stellen wat iemand nodig heeft en dus maatwerk te kunnen bieden: ligt de nadruk op een sterk individuele benadering, dan is persoonlijke coaching de meest gerichte werkomgeving omdat de groepsbenadering minder aandacht behoeft. Het streven is echter wel om cliënten ook deel te laten nemen aan trainingen, workshops en zelfverdieping bij ons trainingscentrum Kr8. Dit om verbindingen met anderen gericht aan te gaan en een nieuwe structuur in het alledaagse leven van de meeste cliënten op gang te brengen.

Herkenning, de feedback van andere deelnemers en dus de meerwaarde van de dynamiek van de groep, blijken vaak enorm stimulerend om niet langer de neiging om te geïsoleerd te leven. Dit blijkt vaker een kenmerk van onze populatie. Schaamte, verwijdering t.o.v. de maatschappij om hen heen op basis van ervaringen uit het verleden, mogen minder bepalend worden. Juist door trainingen te gaan volgen, ontstaat er een nieuwe, meer positieve blik op de toekomst. Iedereen heeft een rugzakje. Dat dit niet bepalend hoeft te zijn voor wat je in de toekomst kunt bereiken, is een overtuiging van waaruit het team van Kracht werkt. Vitaliseren, het versterken van talenten i.p.v. beperkingen en zo steeds gerichter kunnen gaan kiezen voor een gezond en stimulerend toekomstperspectief, omvat de kern van onze aanpak.

 

Persoonlijke effectiviteit

De kracht in mij, assertiviteit, verdieping in je persoonlijkheid op basis van het Enneagram en lichaamsbeleving als spiegel voor de manier waarop mensen naar zichzelf als totale persoon kijken, vormen de basis van onze trainingen m.b.t. persoonlijke effectiviteit. Afhankelijk van de hulpvraag en reeds bestaande hulpverlening, worden met de cliënt en in lijn met het plan van aanpak van de arbeidsdeskundige, trainingen ingezet. We zetten erop in om samen de zelfredzaamheid en eigenwaarde te stimuleren zodat de presentatie naar de buitenwereld krachtiger wordt en er stapsgewijs afstand wordt gedaan van aannames uit het verleden die hen vaak onnodig beperken. 

 

Werknemersvaardigheden

Op tijd komen, durven vragen om uitleg, verbinding maken met je nieuw werkomgeving en je alledaagse leven gericht op een nieuwe, passende structuur in werk laten aansluiten, zijn aspecten die middels de training Werknemersvaardigheden, Leren presenteren en solliciteren en Grip op je alledaagse leven, uitgebreid aan bod komen. Oefening en herhaling van vaardigheden die het nemen van nieuwe stappen richting maatschappelijk betrokkenheid en inzet versterken, worden begeleid door het team van Kr8 en versterkt door groepsdynamica. Herkenning onder de deelnemers zorgt vaak voor extra bewustwording van te nemen drempels en het feit dat dit kan werken juist wanneer je het verleden niet bepalend verklaart voor wat je kunt bereiken.

 

Arbeidsmarkt oriëntatie

Een zo breed mogelijk, passend perspectief creëren waarop gericht gesolliciteerd kan worden, betekent dat we in beeld brengen wat voor onze deelnemers passend en duurzaam kan zijn. Dit kan middels divers onderzoeksmateriaal waarover we beschikken ( Icares beroepskeuze onderzoek, Talent & Karakter, onze workshops m.b.t. netwerken en solliciteren & presenteren etc) en wordt versterkt door verkenning middels werkervaringsplekken of vrijwilligerswerk bij diverse netwerkpartners. Denken in kansen en mogelijkheden die niet alleen gedurende het afgesproken traject inpasbaar zijn, maar vaak langere termijn doorwerken in het leggen van een basis voor een duurzaam perspectief binnen de arbeidsmarkt.

 

Naar Werk trajecten

Ook nu is de intake oriënterend van aard. Individuele mogelijkheden, behoeften en wensen worden in beeld gebracht en samen stellen we een intake op gericht op het vinden van passend, duurzaam werk waar de cliënt persoonlijk meerwaarde uit kan gaan halen.

Op basis van inzichten – vaak bij ons opgedaan in een Werkfit traject - of op basis van de specifieke wensen waarmee mensen worden aangemeld, brengen we in beeld:

  • Wat realistische haalbaar is
  • Waar de passie van de cliënt ligt en of dit meegenomen kan worden in haalbare, nieuwe beroepsperspectieven
  • Gaan we het alledaagse leven van de cliënt na: hoe ziet de huidige daginvulling eruit, wat ondernemen mensen al om weer te gaan werken en hoe open staan ze voor het gericht samen zetten van nieuwe stappen.
  • Is er een volledig en overzichtelijk cv en brief en hoe staat het met de sollicitatievaardigheden: extra training kan op dit punt worden ingezet binnen ons trainingscentrum Kr8
  • Welke drempels er nog spelen: wellicht is individuele coaching nog op meerdere levensterreinen nodig om weer krachtig en zelfverzekerd de arbeidsmarkt te benaderen. Medische en psychische drempels worden in kaart gebracht en meegenomen in de stappen die we richting het vinden van werk gaan zetten. We willen zowel over- als ondervragen voorkomen en juist de eigen onafhankelijkheid bevorderen.

Concreet zetten we in de afgesproken termijn die stappen die nodig zijn om een nieuwe baan aan te gaan en vol te houden. Coaching blijft dus ook gedurende een nieuw dienstverband van toepassing waar gewenst en – gezien de afgesproken termijn – inpasbaar binnen de nieuwe structuur die mensen aangaan. Duurzaam succes is hierbij de inzet.

Voor meer informatie mag u altijd bellen om te bespreken hoe we zo gericht mogelijk samen een traject aan kunnen gaan: Marcella Raaijmakers: 06-34671766

Re-integratie & Loopbaan

Bij Kr8 zijn we al jaren via samenwerking met gemeenten, UWV en werkgevers gespecialiseerd in het begeleiding van veranderingen in organisaties, individuele loopbanen en veranderingen binnen teams. Soms is een aanpassing op basis van persoonlijke verdieping of vanuit teambuilding voldoende om weer samen sterk te staan. Wanneer er meer nodig is om te achterhalen of wat je doet nog past en kan binnen de organisatie waar je werkt of je voelt dat uitval dichterbij ligt dan je wilt, is het tijd om aan de bel te trekken! Kr8 biedt begeleiding om terug bij jouw kern te komen en je vitaliteit opnieuw voorop te zetten!

Ziekteverzuimpreventie

Niemand wil ziek of uitgeput aan de kant komen te staan. Een periode van rust en zelfreflectie kan helpen om juist de verbinding opnieuw met je werk, je collega’s en je leidinggevende te maken. De zoektocht is vaak naar wat je echt wilt bijdragen en hoe je jouw kwaliteiten daar gerichter op afstemt. Signalering kent verschillende invalshoeken: soms ben je zelfbewust genoeg om te voelen dat je opnieuw richting moet bepalen om niet uit te vallen. Maar ook collega’s of een leidinggevende kunnen je bewust maken van het idee dat iets je afremt. Diverse invalshoeken betrekken bij de mogelijkheid om sterker in je rol staan zodat werken vanuit passie vorm wordt gegeven, geeft je veerkracht en energie. Neem alle signalen serieus: mentaal, psychisch, fysiek; alles wat je voelt, draagt een boodschap in zich. Gun jezelf of een collega op tijd aandacht zodat er ruimte is om samen gezonde stappen te zetten. We brengen de diverse niveaus van je vragen in beeld en maken een stappenplan op maat zodat je vanuit meer zelfinzicht en daadkracht kunt handelen.

Eerste & Tweede spoor trajecten

Wordt iemand langdurig ziek dan moet hij of zij weer het liefst aan passend werk worden geholpen. Dit kan binnen het bedrijf van de huidige werkgever of bij een nieuwe werkgever.
De Wet Verbetering Poortwachter stelt dat er eerst wordt onderzocht of de werknemer bij zijn huidige werkgever kan terugkeren en of dat in eerste instantie in de eigen functie kan. Is dit niet mogelijk, dan bij voorkeur in een andere functie binnen het eigen bedrijf. Dit wordt ook wel het 1e spoor traject genoemd.


Lukt het niet de werknemer bij zijn huidige werkgever aan passend werk te helpen, dan moet de werkgever samen met de werknemer op zoek naar haalbare mogelijkheden bij een andere werkgever. Dit wordt het 2e spoortraject genoemd.


Kr8 heeft ervaring met beide en werkt vanuit de overtuiging dat passend werk bijdraagt aan voldoening, persoonlijke groei en werken vanuit passie. Dat is onze leidraad om met beide partijen in gesprek te gaan: je vult elkaar altijd aan wanneer je ziet waar iemand voor staat en of dat intern of extern echt tot zijn recht gaat komen. Een stappenplan omvat de input van beide partijen en bestaat uit zowel individuele als groeps componenten, afhankelijk van je leerdoelen uiteraard. Maatwerk is ook hier het sleutelwoord en wanneer beide partijen zich kunnen vinden in de aanpak, is de hernieuwde  kennismaking of het afscheid altijd vanuit de juiste intentie in gang gezet.

Loopbaan coaching

Ben jij aan het doen waar je je echt lekker bij voelt of mis je aansluiting bij de collega’s om je heen, dan is het niet verkeerd om een coach mee te laten kijken naar het verloop van je loopbaan. Waar zou je volwaardiger in willen staan of wat wil je ontwikkelen om gerichter verbinding te maken? Je positie onder de loep nemen, stelt je in staat om zelf bij te sturen of een nieuwe koers te bepalen. Jobcrafting: een mooie term voor de kern van hetgeen je te doen hebt: je baan kneden naar de inhoud die bij je aansluit. Zijn die mogelijkheden er bij je werkgever en heb je daar nog genoeg te verkennen en te leren of levert je zoektocht je andere inzichten op? Met een loopbaancoach breng je het middels toetsing van elke wenselijke stap goed en weloverwogen in beeld. Gun jezelf eens de tijd om jouw behoeften en wensen af te stemmen op een zee van mogelijkheden die je wellicht nog niet overwogen had!