Vertrouwenspersoon

Wat als de sfeer even niet optimaal is binnen een afdeling of een team van uw bedrijf of

organisatie? Roddels, pesterijen en andere pijnlijke confrontaties vragen vaak om even uit de

situatie te stappen en met een onafhankelijke derde te praten. Even lekker alles eruit gooien

om het vervolgens terug te brengen naar de kern: hoe herstellen we de verbinding?

Elke keuze heeft consequenties voor iedereen. Na een confrontatie – in welke vorm dan ook –

is bezinning het sleutelwoord om weer in gesprek te raken. Oprecht de keuze maken voor

herstel doet alle betrokken recht. Delen is ruimte nemen en echt luisteren. Waar ligt het

pijnpunt en hoe komen we tot wederzijds inzicht en begrip? Rust, dat is mijn streven in mijn

rol als vertrouwenspersoon die ik al meermaals vervulde binnen diverse settingen. Een

waardevolle rol met veel zingeving omdat gedeelde inzichten vinden, de sfeer een mooie

impuls kunnen geven.

De cultuur binnen een organisatie, de onderlinge verhoudingen, de communicatiestructuur en

de vorm van collegialiteit bepalen wat intern bekend is en van waaruit verandering wenselijk

kan zijn. Een aanpak op maat dus. Neem hiervoor contact op met Kracht en we bouwen samen

aan wederzijds begrip omdat dat energie geeft!